Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 19 Klassillisen lukion Rongansiiven julkisivusaneerauksen lopputilitys  

TRE:2275/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala puh. 040 620 6368 ja rakennuttajainsinööri Jarno Nordling, puh. 040 704 7356, etunimi.sukunimi@tilapa.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, tunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hanke käsitti vuonna 1968 valmistuneen Klassillisen lukion Rongansiiven julkisivusaneerauksen. Hankkeessa purettiin vanha asbestipitoinen julkisivurappaus ja eristeet. Uusi julkisivu toteutettiin paksurappausjärjestelmällä, jolla parannettiin myös ulkoseinärakenteen lämmöneristävyyttä. Sokkelien pinnoitteet ja katosten bitumikatteet uusittiin. Rakennuksen kaikki ikkunat uusittiin selektiivilaseiksi.

Hanke käynnistyi nk. pienenä investointihankkeena lukioiden pienet investoinnit määrärahalla. Alkuperäisen hankekortin mukaisesti hyväksytty kustannustavoite oli 990 000 €. Hankekortin mukainen hankinta-arvo ylittyi 28 278 eurolla (2,9 %).

Hankkeen kustannuksia nostivat ennakoitua suuremmat purkutyöt. Purkutöiden aikana havaittiin, että suunnitelmista poiketen vanha lekaharkko oli toiminut kantavan betonirungon valumuottina. Tämän irti piikkauksesta aiheutui huomattavasti lisätyötä. Lisätyönä rakennukseen lisättiin rännilämmitykset.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1 018 000 €.

Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2020 ja hanke valmistui marraskuussa 2020. Hanketta varten ei tarvittu väistötilaratkaisuja.

Klassillisen lukion Rongansiiven julkisivusaneerauksen tunnusluvut ovat:

 

 

  Suunnitelma  

Toteutuma

hankinta-arvo

0,990 milj. eur

1,018 milj. eur

töiden aloitus 

5/2020

5/2020

kohde valmis

11/2020

11/2020

 

Suunnittelijat:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehdit MY Oy, Antti Moisala
Rakennesuunnittelija: A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Urakoitsijat:
Rakennusurakoitsija, sisältäen LVIS-työt: Alasen Rakennus Oy

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Jarno Nordling.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää taloudellisten loppuselvitysten hyväksymisestä lautakunnan hyväksymän palvelusopimuksen perusteella hankkeen arvon ollessa yli 1 000 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Klassillisen lukion Rongansiiven julkisivusaneerauksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Jouko Toivonen, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)