Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 38 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 2 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 22.01.2021
§ 3 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 22.01.2021
§ 4 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kaukaharjun palvelukoti, 22.01.2021
§ 5 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 29.01.2021
§ 6 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 04.02.2021
§ 7 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 05.02.2021
§ 8 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 12.02.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 50 ICT: PALM-työkalujen kehittäminen, 26.01.2021
§ 46 Asuntotontin 837-78-7320-2 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 26.01.2021
§ 48 Valituksen tekeminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä poikkeamislupaa koskevassa asiassa, 26.01.2021
§ 49 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7643-6 ja -7, 26.01.2021
§ 51 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7643-5 ja -6, 26.01.2021
§ 53 Omakotitontin 837-78-7327-1 vuokraaminen, 26.01.2021
§ 54 Omakotitontin 837-327-7732-4 vuokraaminen, 26.01.2021
§ 55 Omakotitontin 837-78-7330-2 vuokraaminen, 26.01.2021
§ 60 Määräalan myynti yleisestä alueesta 837-221-9901-0, 28.01.2021
§ 67 Omakotitontin vuokrasopimuksen purkaminen (salainen, JulkL 24.1. § 23), 01.02.2021
§ 70 Yritystontin 837-230-3548-11 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 01.02.2021
§ 71 Tontin 837-325-6511-14 vuokrasuhteen uusiminen, 02.02.2021
§ 72 Tontin 837-325-6511-20 vuokrasuhteen uusiminen, 02.02.2021
§ 73 Yritystontin 837-330-6140-3 vuokraaminen, 02.02.2021
§ 75 Elvalan Tennis Oy:n sopimuksen jatkaminen yleiseltä alueelta Kaarilan kaupunginosan puistot 210P , 04.02.2021
§ 77 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-104-67-6 ja yleistä aluetta, 04.02.2021
§ 78 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7643-4 ja -5, 04.02.2021
§ 79 Tontin 837-306-5259-11 vuokrasuhteen uusiminen, 04.02.2021
§ 80 Tontin 837-306-5261-17 vuokrasuhteen uusiminen, 04.02.2021
§ 81 Tontin 837-309-5303-7 vuokrasuhteen uusiminen, 04.02.2021
§ 83 Kiinteistön 837-224-7404-5 ostaminen Haukiluoman Liikerakennus Oy:ltä, 12.02.2021
§ 84 Tontin 837-043-5759-3 vuokrasuhteen uusiminen, 12.02.2021
§ 85 Tontin 837-043-5759-2 vuokrasuhteen uusiminen, 12.02.2021
§ 86 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-37-9901-0, 12.02.2021
§ 87 Tontin 837-009-4961-29 vuokrasuhteen uusiminen, 12.02.2021
§ 88 Tontin 837-009-4961-28 vuokrasuhteen uusiminen, 12.02.2021
§ 89 Omakotitontin 837-327-7733-6 vuokraaminen, 12.02.2021
§ 91 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 12.02.2021
§ 92 Asuntotontin 837-37-5728-4 (Linnainmaa) vuokraaminen, 12.02.2021
§ 93 Vuokran hyvitys Rientolan Setlementti ry:lle, 12.02.2021
§ 94 Kiinteistö Oy Tikkutehtaanrinteelle vuokratun tontin vuokrasopimuksen osittainen purkaminen, 12.02.2021
§ 95 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-968-3 ja yleisiä katualueita 109K, 12.02.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)