Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 16 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus viestintäjohtaja Aila Rajamäelle koko kokouksen ajaksi, kehityspäällikkö Laura Inhalle, ympäristösuunnittelija Jyrki Lehtimäelle, sisäilma-asiantuntijoille Laura Pyykölle ja Jenni Rämälälle sekä maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemelle §17 saakka, kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppalalle §19 saakka, hankepäällikkö Antti Lakalle §20 saakka, hankeinsinööri Satu Lahdensivulle §21 saakka, hankeinsinööri Sinikka Vähämaalle §23 saakka sekä hankearkkitehti Arto Huovilalle §24 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)