Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 18 Linnainmaan koulun LVIA- ja ikkunasaneerauksen lopputilitys  

TRE:1103/02.07.01/2021

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala puh. 040 620 6368 ja rakennuttajainsinööri Jarno Nordling puh. 040 704 7356, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hankkeessa rakennuksen vanhan osan ilmanvaihtojärjestelmä uusittiin kokonaan kanavistoineen. Kanavistojen uusimisen myötä uusittiin alakattoja ja poistettiin kuitulähteitä. Koko kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmä uusittiin. Lisäksi hankkeessa uusittiin vanhalla osalla ja laajennusosalla huonokuntoisia ikkunoita noin 70 kpl.

Hanke käynnistyi nk. pienenä investointihankkeena koulujen päiväkotien pienet investoinnit -määrärahalla. Alkuperäisen hankekortin mukaisesti hyväksytty kustannustavoite oli 965 000 €. Hankekortin mukainen hankinta-arvo ylittyi 132 644 eurolla (13,7 %).

Hankkeen työnaikaiset suunnittelu- ja valvontakustannukset muodostuivat arvioitua korkeammiksi johtuen toteutuksen erittäin kireästä aikataulusta. Kustannuksia aiheuttivat myös ennakoitua suuremmat muutokset työn aikana ja lisääntyneet purkutyöt. Suunnitelmista poiketen vanhoja alakattoja ei pystytty hyödyntämään, minkä takia ne jouduttiin uusimaan. Hankkeen yhteydessä korjattiin lisätyönä tilan 001 kosteusvaurioitunut seinä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 1 087 644 €.

Rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2020 ja hanke valmistui elokuussa 2020. Koulutoiminta pääsi jatkumaan ajallaan eikä hanketta varten tarvittu väistötilaratkaisuja.

Linnainmaan koulun LVIA- ja ikkunasaneerauksen tunnusluvut ovat:

 

  Suunnitelma  

Toteutuma

hankinta-arvo

0,965 milj. eur

1,087 milj. eur

töiden aloitus 

5/2020

5/2020

kohde valmis

8/2020

8/2020

 

Suunnittelijat:
Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Arkkitehdit Kontukoski Oy, Janne Leino
Rakennesuunnittelija: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVIA-suunnittelija: Sweco Talotekniikka Oy
Sähkösuunnittelija: Rejlers Finland Oy

Urakoitsijat:
Rakennusurakoitsija, sisältäen LVIS-työt: Rakennusliike Omakiinteistö Oy
Rakennusautomaatiourakoitsija: Assemblin Oy

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Jarno Nordling.

Asunto- ja kiinteistölautakunta päättää taloudellisten loppuselvitysten hyväksymisestä lautakunnan hyväksymän palvelusopimuksen perusteella hankkeen arvon ollessa yli 1 000 000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Linnainmaan koulun LVIA- ja ikkunasaneerauksen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Jouko Toivonen, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)