Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 23 Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen lopputilitys 

TRE:2740/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa, puh. 040 800 4929, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.4.2019 Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen toteutussuunnitelman.

Linnainmaan päiväkoti sijaitsee Linnainmaan kaupunginosassa osoitteessa Hannulankatu 8, noin kahdeksan kilometriä Tampereen ydinkeskustasta itään. Perusparannetussa päiväkotirakennuksessa on tilat kahdeksalle päiväkotiryhmälle sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnalle.

Rakennustyöt käynnistyivät 16.5.2019 ja kohde valmistui 14.10.2020. Tilat otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2021.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Tilatakomo Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy ja LVIA-suunnittelusta Sweco Talotekniikka Oy ja sähkösuunnittelusta Alten Finland Oy. 

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana ja urakat kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena avoimena hankintakyselynä helmi-maaliskuussa 2019.

Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Rakennustoimisto Hato Oy, putkitöistä Consti Talotekniikka Oy, IV-töistä ESP Tekniikka Oy, sähkötöistä Epilän Sähkökone Oy ja rakennusautomaatiotöistä Fidelix Oy. 

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Sinikka Vähämaa Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Juha Koskinen, LVI-töiden valvojana Kimmo Pajula, sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen ja rakennusautomaatiotöiden valvojana Teppo Källi Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

Linnainmaan päiväkodin perusparannus -hankkeen tunnusluvut:

 

 

 Suunnitelma

 Toteutuma

 Bruttoala yhteensä, m2

 2032

 2032

 Hankinta-arvo, milj. euroa

  4,9

 4,50

 Kustannukset, euroa/br-m2

 2411

 2214

 Töiden aloitus

  5/2019

 5/2019

 Kohde valmis

  10/2020

 10/2020

 

Hanke käytti talousarviossa vuosille 2019-2020 varattua päiväkotien perusparannusrahaa, josta tätä hanketta varten oli varattu yhteensä 4.900.000 euroa. Toteutussuunnitelman mukaiset kustannukset alittuvat 400.000 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Linnainmaan  päiväkodin perusparannus -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankearkkitehti Arto Huovila saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Hankeinsinööri Sinikka Vähämaa oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Sinikka Vähämaa, Niko Suoniemi, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)