Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 21 Mustametsän päiväkoti ja neuvola -hankkeen lopputilitys 

TRE:779/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi sekä rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Satu Lahdensivu, puh. 040 637 3889, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.2.2019 Mustametsän päiväkoti ja neuvola -hankkeen toteutussuunnitelman.

Uudisrakennus rakennettiin Nekalan kaupunginosaan osoitteeseen Kuokkamaantie 14, noin neljä kilometriä Tampereen ydinkeskustasta kaakkoon. Rinnakkaisosoite on Ahlmanintie 53 c, 33800 Tampere. Uudessa päiväkotirakennuksessa on tilat 140-160 päiväkotilapselle ja 60-80 esiopetusikäiselle. Neuvolassa on 8 terveydenhoitajan ja 2 lääkärin tilaa.

Rakennustyöt käynnistyivät 19.3.2019 ja kohde valmistui 29.5.2020. Pihatyöt valmistuivat 26.6.2020. Neuvolan tilat otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti kesäkuussa 2020 ja päiväkodin toiminta käynnistyi elokuussa 2020.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Raami Arkkitehdit Oy (entinen Arkkitehtistudio Kujala ja Kolehmainen), pihasuunnittelusta Ramboll Oy, rakennesuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy sekä LVIA- ja sähkösuunnittelusta Granlund Tampere Oy. 

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana. Rakennus- ja talotekniikkaurakat kilpailutettiin EU-hankintamenettelyn mukaisina avoimina hankintakyselyinä marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. 

Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Visura Oy, putkitöistä Caverion Suomi Oy, IV-töistä Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy, sähkötöistä Quattroservices Oy ja rakennusautomaatiotöistä puitesopimuskumppani Assemblin Oy. 

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Satu Lahdensivu Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Jouni Huhtivuo, LVI-töiden valvojana Kimmo Pajula, sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen ja rakennusautomaatiotöiden valvojana Teppo Källi Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. 

Mustametsän päiväkoti ja neuvola -hankkeen tunnusluvut:

 

 

 Suunnitelma

 Toteutuma

 Bruttoala yhteensä, m2

 3733

 3733

 Hankinta-arvo, milj. euroa

  9,10

  8,59

 Kustannukset, euroa/br-m2

  2438

  2301

 Töiden aloitus

  3/2019

 3/2019

 Kohde valmis

  5/2020

 5/2020

 

Hankkeelle oli kaupungin vuoden 2019 talousarviossa varattu 9 100 000 euron määräraha, joka alitetaan noin 510 000 eurolla. Samoin toteutussuunnitelman mukaiset kustannukset alittuvat 510 000 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Mustametsän päiväkoti ja neuvola -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Satu Lahdensivu oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä, Tanja Moisala, Leena Vekara, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Satu Lahdensivu, Niko Suoniemi, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)