Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.2.2021

§ 20 Puistokoulu Vuores -hankkeen lopputilitys 

TRE:6917/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankepäällikkö Antti Lakka, puh. 040 553 8008, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kalevanpuiston koululla havaittiin sisäilmaongelmia vuonna 2018. Sisäilmastotyöryhmä päätti, ​että toiminta koulun tiloissa tulee järjestää muualle. Keväällä 2019 väistötilaselvityksessä päädyttiin siirtokelpoiseen väistötilaan, ​johon tulisi tilat koululle ja samoissa tiloissa toimivalle Erho-yksikölle sekä Pirkanmaan Voimian jakelukeittiölle. Siirtokelpoinen väistötila sijoittuu Vuoreksen kaupunginosaan. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi toteutussuunnitelman kokouksessaan 20.11.2019 ja sivistys- ja kulttuurilautakunta kokouksessaan 21.11.2019. Rakennustyöt aloitettiin tilaelementtien valmistuksella tammikuussa 2020 ja hanke valmistui kalustamista varten 2.6.2020 siten, että rakennus oli otettavissa käyttöön elokuussa 2020.

Uusi moduulirakenteinen väistötila on yksikerroksinen ja sen suunnittelussa on otettu huomioon Kalevanpuiston koulun ja Erho-yksikön erityistarpeet. Rakennuksen energiatehokkuuden vähimmäistavoitteena oli saavuttaa energiatehokkuusluokka B2018. Energiaselvityksen mukainen kokonaisenergiankulutus E-luku on 99 kWhE/(m2 vuosi), mikä vastaa tavoitetta.

Puistokoulu Vuores -hankkeen -hankkeen tunnusluvut:

  suunnitelma toteuma
hankinta-arvo, milj.euroa 4.750 4.777 (ylitys 0,6 %)
bruttoala yhteensä, br-m2 2045 2045
hankina-arvo, euroa / br-m2 2323 2336
töiden aloitus 2/2020 2/2020
kohde valmis 5/2020 6/2020

 

Hankinta-arvo ei sisällä Vuoreksen asemakaavan edellyttämää Pirkanmaan Putkikeräys Oy:n osakassopimuksen mukaisten osakkeiden merkintää 228 114 eurolla, mikä yhdessä 47 184 euron liittymämaksun kanssa tekee yhteensä 275 298 euroa. Summa on 134 euroa/br-m2 ja 6,3 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hanke toteutettiin kaupungin ulkopuolisen rahoittajan rahoittamana. Kaupunki vuokraa rakennuksen tilat 5 vuoden leasing-sopimuksella, minkä jälkeen on mahdollisuus lunastaa rakennus omaksi tai jatkaa leasing-sopimusta 15 vuodella.

Tampereen Tilapalvelut Oy kilpailutti siirtokelpoisen rakennuksen hankinnan kvr-urakkana kansallisen hankintamenettelyn mukaisesti syksyllä 2019. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Temporent Oy (y-tunnus 2622330-9), myöhemmin Flexator Oy (y-tunnus sama), sisältäen suunnittelun ja rakentamisen. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastasi T:mi Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta, joka on sopimussuhteessa Flexator Oy:öön.

Hankkeen rakennuttamisesta vastasi Tampereen Tilapalvelut Oy. Projektipäällikkönä toimii hankepäällikkö Antti Lakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Puistokoulu Vuores -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sofia Julin poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.
Hankepäällikkö Antti Lakka oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm,  Niko Suoniemi, Kristiina Järvelä, Irja Peltoniemi, sisäinen tarkastus, tilapalvelut@tilapa.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)