Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 43 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Tampereen kansallinen kaupunkipuisto (Mirkka Katajamäki)

- Kulttuuritilojen kehittämisen linjaukset (Virpi Ekholm)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa. Hankeinsinööri Panu Hirvonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)