Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 52 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 9 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 18.02.2021
§ 10 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 19.02.2021
§ 11 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 26.02.2021
§ 12 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 02.03.2021
§ 13 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 03.03.2021
§ 14 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 03.03.2021
§ 15 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 03.03.2021
§ 16 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 05.03.2021
§ 17 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Taatalakeskus, 09.03.2021
§ 18 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 10.03.2021
§ 19 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 12.03.2021
§ 20 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Validia-talo, 15.03.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 45 Rakennuksen julkisivukorjauksen vaikutus Tredun Sammonkadun toimipisteen vuokrasopimukseen , 24.02.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 175 Toteuttamissopimus Tammelan Stadion-hankkeen johtosiirroista, 15.03.2021
§ 96 Tontin 837-327-7604-1 vuokraehtojen muuttaminen, 15.02.2021
§ 97 Tontin 837-37-5811-6 vuokrasopimuksen uusiminen, 15.02.2021
§ 98 Tontin 837-301-760-6 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 99 Tontin 837-301-760-8 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 100 Tontin 837-301-760-7 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 101 Tontin 837-301-760-9 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 102 Tontin 837-301-760-10 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 103 Tontin 837-213-1028-9 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 105 Tontin 837-306-5258-7 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 106 Tontin 837-306-5256-6 vuokrasuhteen uusiminen, 16.02.2021
§ 107 Määräalan myyminen yleisestä alueesta 837-20-9903-0, 16.02.2021
§ 108 Jalitsu Oy:lle vuokratun alueen tiloista 837-585-1-57 ja 837-585-2-105 sopimuksen jatkaminen, 16.02.2021
§ 113 Osakeyhtiölain mukaisesta oikeudesta luopuminen koskien tontin 837-37-5728-1 vuokraamista , 22.02.2021
§ 115 Asuntotontin 837-312-5397-12 (Koivistonkylä) varauksen purkaminen, 22.02.2021
§ 121 Tontin 837-124-0573-1 vuokrasuhteen uusiminen, 22.02.2021
§ 122 Tontin 837-124-0573-2 vuokrasuhteen uusiminen, 22.02.2021
§ 123 Tontin 837-124-0573-3 vuokrasuhteen uusiminen, 22.02.2021
§ 126 Tontin 837-213-1309-2 vuokrasuhteen uusiminen, 26.02.2021
§ 127 Tontin 837-213-1021-7 vuokrasuhteen uusiminen, 26.02.2021
§ 130 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien kiinteistöjä 837-263-9903-0 ja 837-263-2500-28, 26.02.2021
§ 131 Määräalan myyminen tilasta 837-600-2-324 ja yleisestä alueesta 837-213-9901-0, 26.02.2021
§ 132 Tontin 837-301-760-5 vuokrasuhteen uusiminen, 26.02.2021
§ 134 Määräalan myyminen tilasta 837-608-1-268, 26.02.2021
§ 135 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-075-6215-9 ja -11, 26.02.2021
§ 141 Tontin 837-213-1321-1 (Ylä-Pispala) vuokrasuhteen uusiminen, 02.03.2021
§ 143 Kiinteistölle 837-585-4-161 maksettava korvaus käyttöoikeudesta, 03.03.2021
§ 144 Tontin 837-237-3711-6 vuokrasuhteen uusiminen, 03.03.2021
§ 145 Tontin 837-301-0760-4 vuokrasuhteen uusiminen, 03.03.2021
§ 146 Tontin 837-213-1021-9 vuokrasuhteen uusiminen, 03.03.2021
§ 147 Omakotitontin 837-78-7330-1 vuokraaminen, 03.03.2021
§ 150 Asuntotontin 837-327-7678-8 (Vuores) vuokraoikeuden siirtäminen, 03.03.2021
§ 151 Tontin 837-237-3750-6 vuokrasuhteen uusiminen, 03.03.2021
§ 152 Tontin 837-237-3759-6 vuokrasuhteen uusiminen, 03.03.2021
§ 153 Omakotitontin 837-78-7330-3 vuokraaminen, 03.03.2021
§ 154 Avustuksen myöntäminen hissin rakentamista varten - Asunto Oy Kyttälä, 05.03.2021
§ 155 Ratakatu 13:ssa sijaitsevan saunarakennuksen myyminen ja maa-alueen vuokraaminen, 05.03.2021
§ 157 Omakotitontin 837-78-7310-6 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 08.03.2021
§ 158 Yritystontin 837-75-6207-2 myyminen, 08.03.2021
§ 159 Yritystontin 837-75-6218-23 myyminen, 08.03.2021
§ 160 Asuntotontin 837-78-7324-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 08.03.2021
§ 161 Oy Teboil Ab:lle vuokratun tontin 837-108-805-1 vuokrasopimuksen irtisanominen, 08.03.2021
§ 162 Omakotitontin 837-78-7309-10 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 08.03.2021
§ 164 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-109-968-2 ja yleistä katualuetta 109K, 09.03.2021
§ 165 Tontin 837-327-7700-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 10.03.2021
§ 166 Tontin 837-201-1139-12-V0003 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 10.03.2021
§ 167 Omakotitontin 837-78-7330-5 vuokraaminen, 10.03.2021
§ 168 Alueen vuokraaminen yleiseltä alueelta 837-237-9903-0-V0010 DNA Oyj:lle, 10.03.2021
§ 169 Alueen vuokraaminen yleiseltä alueelta 837-78-9903-0-V0001 DNA Oyj:lle, 10.03.2021
§ 172 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-037-5727-4,-5 ja -6, 15.03.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)