Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.3.2021

§ 42 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus koko kokouksen ajaksi viestintäjohtaja Aila Rajamäelle, §43 saakka kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäelle ja §44 saakka hankeinsinööri Panu Hirvoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)