Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.4.2019

§ 53 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

  • Tampereen kaupungin luonnonsuojelualueet nyt ja tulevaisuudessa, ympäristösuojelupäällikkö Harri Willberg
  • Tonttihakujen ohjelmointi, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm
  • Asunto- ja kiinteistölautakunnan 20.2.2019 toivomusponsi: vuokrien korotusten porrastamisehdotuksen arviointi, kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ympäristösuojelupäällikkö Harri Willberg oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Miika Vuorio ja Ilpo Rantanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Sonja Harmaala ja Ilkka Sasi poistuivat kokouksesta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)