Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.4.2019

§ 66 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 17 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 22.03.2019
§ 18 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 01.04.2019
§ 20 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 10.04.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 302 Etelä-Hervannan koulun ja päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelu, 02.04.2019
§ 267 Kommentti ELY-keskukselle vastineeseen Hupakankorven luonnonsuojelualueen hakemukseen, 19.03.2019
§ 268 Omakotitontin 837-327-7738-4 myyminen, 19.03.2019
§ 269 Yritystontin 837-75-6234-3 vuokrasopimuksen muuttaminen , 19.03.2019
§ 271 Suostumuksen antaminen Tilaomaisuuden hallinnalle alueen edelleen vuokraamiseen , 19.03.2019
§ 273 Alueen vuokraaminen tontilta 837-125-665-9 TEGS Finland Oy:lle, 25.03.2019
§ 274 Omakotitontin 837-327-7738-6 vuokraaminen, 25.03.2019
§ 275 Omakotitontin 837-327-7738-13 vuokraaminen, 25.03.2019
§ 276 Omakotitontin 837-327-7738-7 vuokraaminen, 25.03.2019
§ 277 Omakotitontin 837-327-7738-10 vuokraaminen, 25.03.2019
§ 280 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 25.03.2019
§ 281 Niihaman vesihiihtokeskuksen tilalla 837-589-7-57 sijaitsevan vuokrasopimuksen jatkaminen, 25.03.2019
§ 282 Tontin 837-225-2072-2 vuokra-ajan jatkaminen, 25.03.2019
§ 283 Vuoreksessa sijaitsevan rakentamattoman tontin puolikkaan vuokraoikeuden kaupan hyväksyminen, 25.03.2019
§ 285 Määräalan vuokraaminen telelaitesuojaa varten tontilta 837-129-824-2 Telia Finland Oyj:lle, 25.03.2019
§ 286 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen , 29.03.2019
§ 287 Ennnakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, 29.03.2019
§ 288 Tontin 837-237-3830-9 vuokra-ajan jatkaminen, 29.03.2019
§ 289 Omakotitontin 837-327-7739-7 vuokraaminen, 29.03.2019
§ 291 Omakotitontin 837-224-7426-5 vuokraaminen, 01.04.2019
§ 292 Omakotitontin 837-327-7739-6 vuokraaminen, 01.04.2019
§ 293 Omakotitontin 837-327-7740-6 vuokraaminen, 01.04.2019
§ 294 Yritystontin 837-330-6120-13 myyminen , 01.04.2019
§ 297 Asuntotontin 837-327-7727-9 (Vuores) vuokraaminen, 01.04.2019
§ 299 Luovutusehtojen vahvistaminen pysäköintitontille 837-65-7166-3 ja tontin vuokraaminen , 01.04.2019
§ 305 Kauppahallin myymälöitä nrot 131 ja 133 koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen, 09.04.2019
§ 306 Vuokrasopimuksen uudistaminen Kaupin johtokeskuksessa - Intelligent Traffic Management Finland Oy, 09.04.2019
§ 307 Louhela-nimisen tilan ostaminen Mandatum Life Vuokratontit I Ky:ltä, 09.04.2019
§ 308 Valtuutus Vuoreksen asumispalveluyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 09.04.2019
§ 309 Maanalaisen pysäköintialueen vuokraaminen Tampereen Rantakylän Parkki Oy:lle, 09.04.2019
§ 311 Valtuutuksen antaminen Kalkun asumispalveluyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 09.04.2019
§ 328 Omakotitontin 837-327-7740-3 vuokraaminen, 09.04.2019
§ 329 Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä kiinteistökaupassa, 09.04.2019
§ 330 Asuntotontin 837-224-7429-7 (Haukiluoma) varausajan jatkaminen, 09.04.2019
§ 331 Tontin 837-301-731-8 vuokra-ajan jatkaminen, 09.04.2019

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)