Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.4.2019

§ 51 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavissa sähköisesti viimeistään tiistaina 23.4.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Riina-Eveliina Eskelinen ja Sonja Harmaala (varalla Antti Ivanoff).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)