Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

§ 76 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Lautakunnan toiminnan painopisteet ja talousarviovalmistelun lähtökohdat 2021 sekä PALM-ohjelma (Tuomas Huhtala)

- Erityisryhmien asumispalveluiden palveluverkkosuunnitelma (Sisko Hiltunen)

- MAL4 - hyväksytyn sopimuksen esittely 

- Peltolammin-Multisillan lähiöohjelman avustushaku

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Erkki Axén saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Strategiacontroller Tuomas Huhtala oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Suunnittelupäälikkö Sisko Hiltunen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat