Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 83 Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 seuranta 1/2020 

TRE:3648/10.00.02/2018

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 Tampereen kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjaukset vuosille 2018-2021. Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 valmistelun yhteydessä sovittiin linjausten jatkuvasta seurannasta. Tämän päätöksen liitteenä on sovitun seurannan mukainen yhteenveto.

Asunto- ja maapolitiikkaan liittyviä asioita seurataan myös kaupunkistrategian, talousarvion ja asunto- ja kiinteistölautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman raportointien yhteydessä. Liitteenä olevassa asunto- ja maapolitiikan 2018-2021 linjausten seurannassa keskitytään sellaisiin linjausten vaikuttavuustaulukon asioihin, joita ei raportoida edellä mainittujen raportointien yhteydessä.

Lisäksi tässä seurantaraportissa esitetään selvitys asunto- ja maapolitiikkan linjausten mukaisesta täydennysrakentamisen kannustamisesta vuosina 2014-2020 sekä selvitys ARA- ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratasoista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2020 seuranta 1/2020 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Pablo Gonzalez Torres poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Heli Toukoniemi, Auli Heinävä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat