Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hankkeen lopputilitys 

TRE:1806/10.03.06/2019

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Petri Saarinen, puh. 040 767 1981, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.3.2019 Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hankkeen toteutussuunnitelman.

Rakennus on valmistunut terveysasemakäyttöön vuonna 1991, eikä sille ole aiemmin tehty merkittäviä korjauksia. Rakennukseen tehtiin tilamuutoksia, rakennekorjauksia ja taloteknisiä uudistuksia, joilla rakennus muutettiin vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä. Käyttötilat sijaitsevat yhdessä tasossa. Ullakkotilassa sijaitsee iv-konehuone. Muutostöiden valmistuttua Atalan päiväkoti siirtyi valmistuneisiin tiloihin. Päiväkodin laskennallinen lapsimäärä on noin 60 lasta eli kolme ryhmää. Henkilökuntaa rakennuksessa on noin 10 työntekijää.

Rakennustyöt käynnistyivät 29.4.2019 ja ne valmistuivat 29.11.2019. Tilat otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti päiväkodin joulutauon jälkeen 7.1.2020.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Q’Ark Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy, LVIA-suunnittelusta Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy ja sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Sirén.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana ja urakka kilpailutettiin kansallisen hankintamenettelyn mukaisena avoimena hankintakyselynä tammi-helmikuussa 2019. Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Rakennustoimisto Hato Oy ja rakennusautomaation teki Assemblin Oy tilaajan erillishankintana. 

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Petri Saarinen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. LVI-töiden valvojana toimi Timo Koskela, sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen ja rakennusautomaatiotöiden valvojana Teppo Källi Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Tommi Lehtonen Ramboll CM Oy:stä.

Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteuma
Bruttoala yhteensä, m2 751 751
Hankinta-arvo, milj. euroa 1.806 1.683
Kustannukset, euroa/br-m2 2405 2241
Töiden aloitus 4/2019 4/2019
Kohde valmis 11/2019 11/2019

Hankkeelle oli kaupungin vuoden 2019 talousarviossa varattu 1.8 miljoonan euron määräraha. Toteutussuunnitelman mukainen tavoitehinta ja toteutuskustannukset alittuivat 123.000 eurolla, koska mm. lisätöitä oli ennakoitua vähemmän. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Atalan terveysaseman muutos päiväkodiksi -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Hankeinsinööri Petri Saarinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Kristiina Järvelä, Niko Suoniemi, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat