Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 80 Ikurin pienten lasten yksikön tarveselvitys 

TRE:3525/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Ikurin koulutalo sijaitsee osoitteessa Virontörmänkatu 7, 33310 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-237-3736-2. Etäisyys Keskustorilta on noin 11 km. Rakennus on valmistunut vuonna 1976 ja se on perusparannettu vuonna 2011.

Päivähoitoikäisten ja alakoululaisten määrä on ollut Ikurin alueella tasainen viime vuosina. Jatkossa lasten määrä hieman vähenee, joten on tarkoituksenmukaista, että koulu on 0-2 -luokkien koulu. Varhaiskasvatuksen nykyinen taso riittää kattamaan alueen palvelutarpeen.

Tilan tarve

Olemassa olevissa toimitiloissa Ikurin koulurakennuksessa ja Länsi-Tesoman päiväkodissa on tarve laajalle peruskorjaukselle. Koulun tontilla sijaitseva Myllärin päiväkoti on väliaikainen rakennus, joka tulisi jatkossa korvata uudisrakennuksella. Suunnitelmien mukaan lähialueen kolme eri toimipaikkaa on tarkoitus yhdistää yhteen uudisrakennukseen, mistä syntyy toiminnallista ja taloudellista hyötyä.

Päiväkoti mitoitetaan 160 lapselle ja esi- ja alkuopetuksen luokat (0-2 lk.) 2-sarjaisena, noin 150 oppilasta (25 oppilasta/perusopetusryhmä). Lapsien kokonaismäärä olisi tällöin yhteensä 310. Lisäksi varaudutaan, että yksikössä on jatkossa myös alueellinen erityisen tuen luokka (n. 10 oppilasta). Henkilökunnan määrä on noin 40.

Tilaohjelman mukainen toimintojen tilantarve on päiväkodille hyötyalaa 1.080 m2, esi- ja alkuopetukselle 545 m2 sekä yhteistiloja 644,5 m2. Hyötyalan tarve on yhteensä 2.269,5 m2. Rakennuksen vuokran maksun perusteena oleva huoneistoala on noin 2.650 htm2.

Aikataulu

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi maaliskuussa 2022. Rakennuksen käyttöönotto on aikataulun mukaan elokuussa 2023.
Hanke ei edellytä väistötilojen rakentamista. Tesoman koulu voi toimia Ikurin koulurakennuksen väistötilana. Läheiset Myllärin ja Länsi-Tesoman päiväkodit voivat olla toiminnassa rakentamisen ajan.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Päiväkoti sijaitsee keskeisesti Ikurin ja Tesoman asuinalueiden läheisyydessä. Tontin pinta-ala on 18.245 m². Tontti rajautuu etelässä Ikurinpolkuun, idässä Puotipolkuun, pohjoisrajalla on kapea puistokaistale. Tontti rajautuu pohjois- ja länsisivulta pientalotontteihin. Tontin länsireunalla sijaitsee väliaikainen Myllärin päiväkoti.

Pihan rakenteet, leikkivälineet ja aidat uusitaan suunnitteluohjeen mukaisesti. Liikennöitävien alueiden pinnoitteena on asfaltti. Leikkipihalla pintoina käytetään sidottuja materiaaleja ja vältetään irtohiekan käyttöä. Leikki- ja välituntipihan koko on noin 8.800 m2, eli noin 28,3 m2/lapsi/oppilas. Pihalle rakennetaan katoksia, leikkivälinevarasto ja vaunuvarasto. Tontille sijoitetaan katettuja ja runkokiinnitettäviä polkupyöräpaikkoja.

Päiväkoti ja sen piha-alueet eivät sijaitse melualueella. Huolto- ja henkilöliikenne ohjataan Virontörmänkadun kautta tontin eteläosaan.

Suunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin uusinta rakennus- ja päiväkotien suunnitteluohjetta sekä hankintarajataulukkoa.
Asemakaava on vuodelta 1993. Kaavamääräys on YO-13 (opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue). Rakennusoikeutta on noin 5.500 m2, joka on osoitettu tehokkuusluvulla 0,3 (tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan). Sallittu kerrosluku on yksi. Asemakaavan autopaikkamääräykset ovat 1ap/300kem2. Asemakaavan mukainen autopaikkatarve on 11 ap. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavalla. Perusparannus vaatii rakennusluvan.

Teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko hankkeen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla ilmastointilaitteilla, joita ohjataan todellisen käyttötarpeen mukaan.
Tarveselvitysvaiheessa on tutkittu kolme rakenneratkaisua ja arvioitu niiden kustannuksia:
1. Betonirakenne, tiiliverhous  9.510.000 € (2.993 €/brm2)
2. Hirsirakenne 9.990.000 € (3.144 €/brm2)
3. CLT-rakenne 10.050.000 € (3.163 €/brm2)

Tarveselvityksessä esitetään jatkosuunnittelun pohjaksi hirsirakennetta (vaihtoehto 2). Lopullinen rakenneratkaisu päätetään hankesuunnitteluvaiheessa.

Keittiö, kosteat- ja märkätilat sekä väestönsuoja toteutetaan kivi- ja betonirakenteisina. Rakennuksen kosteudenhallinnan toimintamallina käytetään Kuivaketju10 – järjestelmää.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, jolla mahdollistetaan palomääräysten mukainen rakentaminen sekä myös vahvistetaan rakennuksen turvallisuutta.

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tehtyjen alustavien suunnitelmien perusteella tehdyissä laskelmissa esitetty hirsirakenteisen koulurakennuksen kustannusarvio on 9.990.000 €. Keittiön laitteet ovat palveluntuottajan oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden ja linjastojen kustannusarvio on 90.000 € (alv 0 %), joka sisältää myös rakennuttamisen ja rakentamisen kustannukset.

Rakentamisen aiheuttama pääomavuokra on 599.400 €/v (18,86 €/m2/kk). Kiinteistönhoitovuokra sisäisille vuokralaisille on 84.130 €/v (2,77 €/ m2/kk) ja Pirkanmaan Voimialle 5.834 €/v (4,16 €/ m2/kk), kunnossapitovuokra 43.851 €/v (1,38 €/ m2/kk) ja tontinvuokra 9.051 €/v (0,28 €/ m2/kk). Vuosivuokra on yhteensä 742.266 €/v. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: Opetuspalvelut 370.720 euroa, Kasvatuspalvelut 336.891 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 34.655 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Toiminnan kustannukset

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstökulut pysyvät lähes ennallaan Ikurin pienten lasten yksikön myötä. Ikurin pienten lasten yksikköön tulee kahdeksan varhaiskasvatuksen ryhmää sekä kaksisarjainen esi- ja alkuopetus, lisäksi varaudutaan yhteen erityisen tuen luokkaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset siirtyvät Länsi-Tesoman ja Myllärin päiväkodeista Ikurin pienten lasten yksikköön. Varhaiskasvatuksen henkilökustannukset ovat 940.500 € ja esiopetuksen 176.600 €, yhteensä 1.117.100 €/vuosi. 

Ikurin koulun henkilökustannukset ovat osa Tesoman yhtenäiskoulun henkilöstökustannuksia. Jatkossa osa opetuksesta (3-4-luokkien opetus) siirtyy Tesoman koulutaloon, joten yhtenäiskoulun henkilöstökustannukset pysyvät kokonaisuudessaan samana. Pienten lasten yksikön perusopetuksen henkilökustannusten osuus on n. 385.500 €. Pienten lasten yksikön tulevat henkilöstökustannukset ovat yhteensä noin 1.503.000 €/vuosi.

Lisäksi Pirkanmaan Voimia Oy:n arvion mukaan ateriapalvelukustannukset on noin 291.000 €/vuosi. Perusopetuksen osuus ateriakustannuksista on 76.000 €/vuosi ja varhaiskasvatuksen osuus 215.000 €/vuosi. Varhaiskasvatuksen ateriahinta sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan. Siivouksen hinta on noin 2,50 €/m2/kk (5.674 €/kk). Siivouskustannukset pienenevät lähes puolella, kun kolmen eri rakennuksen sijaan jatkossa on yksi yksikkö.

Vuoden 2023 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida ensikertaisen kalustuksen kustannukset (2.500 €/lapsi/oppilas), jotka ovat noin 800.000 €. Summasta 40 % eli 320.000 € on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % eli 480.000 € on varaus käyttötalouteen, sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat.

Lapsivaikutusten arviointi

Terveys: Ikurin päiväkoti- ja koulurakennus mahdollistaa alueen lapsille terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön lähipalveluna.

Turvallisuus ja liikkuminen: Uudisrakennuksen suunnittelun yhteydessä mietitään yksikön liikenneturvallisuutta. Pienten lasten yksikkö on hyvien kevyen liikenteen yhteyksien ja julkisten kulkuyhteyksien varrella. Tontille varataan riittävästi polkupyöräpaikkoja, niin lapsille ja oppilaille, kuin henkilökunnallekin. Saattoliikenteelle suunnitellaan turvallinen reitti ja huoltoyhteydelle suunnitellaan turvallinen reitti, erilleen leikkipihasta.

Arjen sujuvuus: Hankkeella on myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden arjen sujumiseen, kun päivähoito sekä esi- ja alkuopetus pystytään tarjoamaan lähipalveluna alueen lapsille. Rakennuksen tilat tulevat olemaan monikäyttöisiä ja niitä on mahdollista vuokrata iltakäyttöön, esim. lasten harrastustoimintaa varten.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi Ikurin pienten lasten yksikön tarveselvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Arto Huovila, Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Elina Kalliohaka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat