Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Koukkuniemen Havulan, Varpulan ja Iltalan perusparannuksen tarveselvitys 

TRE:3418/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh. 044 481 1764, projektijohtaja Anne-Mari Ahonen, puh. 040 801 6677 ja hankearkkitehti Arto Huovila, puh. 040 642 7519, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Erityisryhmien palveluasumisen palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 7.5.2020 § 45. Suunnitelmassa kuvattiin ikäihmisten palvelujen osalta nykytilanne, palvelutarpeen kasvu sekä toimenpide-esitykset lähivuosille. Tässä yhteydessä päivitettiin Koukkuniemen alueen kehittämissuunnitelma. Koukkuniemen kehittämissuunnitelma tehtiin vuonna 2010, jonka jälkeen sitä on päivitetty useamman kerran. Lisäksi alueelle valmistui uusi kaava vuonna 2018, joka mahdollistaa alueelle myös tavallista asumista ja vastaa näin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) asettamiin tavoitteisiin alueen asumisen monimuotoisuuden lisäämisestä.

Koukkuniemen alueen kehittämissuunnitelman mukaan alueelle on toteutettu vuonna 2014 Jukolan peruskorjaus ja siihen liittyvä Impivaara-uudisrakennus. Toukola valmistui vuonna 2017, Männistön uudisrakennus on parhaillaan rakenteilla ja valmistuu vuoden 2021 alussa.

Seuraavaksi tulevat Havulan, Varpulan ja Iltalan perusparannuskohteet. Perusparannuksien yhteydessä vanhainkotiasuminen muuttuu tehostetuksi palveluasumiseksi aikaisemmin tehtyjen ikäihmisten palvelurakenteen muutosten linjausten sekä Aran asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Havulassa, Varpulassa ja Iltalassa on järjestetty laitoshoitomuotoista palvelua 1950-luvulta alkaen. Rakennusten kunto vaatii pikaisia korjaustoimia. Koukkuniemen tontille on hyväksytty asemakaava vuonna 2018, jonka mukaan ko. rakennukset on suojeltu.

Havulan, Varpulan ja Iltalan perusparannus mahdollistaa siirtymisen vanhainkotiasumisesta tehostettuun palveluasumiseen. Toiminnan muutos edellyttää täysin uudet tilaratkaisut, mm. jokaiseen asuntoon oman wc- ja pesutilan. Tässä yhteydessä kustakin talosta vähenee noin 20 paikkaa. Lisäksi tilojen saaminen tekniseltä tasoltaan nykyajan vaatimusten mukaiseksi vaatii täydelliset perusparannukset. 

Kuhunkin rakennukseen sijoittuu ryhmäkotiasuntoja 60 asukkaalle. Lisäksi ryhmäkoteihin tulee yhteisiä tiloja, kuten keittiö- ja ruokalatilat, sauna pesuhuoneineen sekä tarvittavat huoltotilat. Iltalan yhteydessä olevat Juhlatalon tilat vaativat myös nykyaikaistamista, jotta tila toimii jatkossa entistä paremmin niin Koukkuniemen kuin muidenkin toimijoiden monipuolisena kokoontumistilana.

Tekniseltä osaltaan rakennusten korjauksen toimenpiteiden kohteina ovat kaikki rakennusosat, kuten salaojat, perusmuurit, alapohjat, välipohjien kotelorakenteet, yläpohja, vesikate, julkisivurappaukset, parvekkeet, ikkunat, kaikki tekniset järjestelmät sekä kaikki pintamateriaalit ja kiintokalusteet. Alueen rakennusten logistiikka perustuu maanalaiseen huoltotunneliin, jonka kautta hoidetaan huoltoliikenne ja yhdistetään alueen yhteiset toiminnot.

Tarveselvitys ryhmäkotien osalta on laadittu aiemmin rakennetun Jukolan suunnitelmien pohjalta. Rakennukset ovat pohjapiirustukseltaan keskenään lähes samanlaisia, joten suunnitteluaineistoja on voitu hyödyntää. Suunnitelmia tarkennetaan rakennuskohtaisesti laadittavien hankesuunnitelmien yhteydessä.

Investointi- ja käyttökustannukset

Koukkuniemen Havulan, Varpulan, Iltalan ja Juhlatalon hankkeiden perusparantamisen kokonaiskustannusarvio on 35.715 milj.€ (alv 0%) jakautuen eri rakennuksiin seuraavasti:

Havula 10.355 milj. €
Varpula 10.585 milj. €
Iltala 10.125 milj. €
Juhlatalo 4.65 milj. €.

Tältä pohjalta on kustakin ryhmäkodista laskettu asukkaalle koituva kuukausivuokra. Tämä merkitsee asukkaalle Havulassa noin 800 euron kuukausivuokraa, Varpulassa ja Iltalassa noin 600 euron kuukausivuokraa.

Koukkuniemen kehittämissuunnitelman päivittämisen yhteydessä sovittiin, että Havulan kohteeseen ei haeta investointiavustusta, joka edellyttää Aran pitkää korkotukilainaa. Toiminnan kannalta tämä mahdollistaa joustavamman asiakasvalinnan ja nopeatkin muutokset palvelusisällöissä palvelutarpeen muuttuessa. Tämän vuoksi Havulan vuokrataso on korkeampi kuin Varpulan ja Iltalan ryhmäkodeissa, joiden vuokrat on laskettu Ara-tuettujen kohteiden mukaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuokrakustannuksiin tulee Juhlatalon vuokra noin 311.000 €/vuosi sekä Havulan, Varpulan ja Iltalan kellarin aputilojen vuokrakustannukset, jotka ovat yhteensä noin 280.000 €/vuosi.

Toiminnan kustannukset

Asukaspaikkojen väheneminen alentaa toiminnan kustannuksia, samoin kuin vanhainkotihoidon muuttuminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Tehostettu palveluasuminen on toimintakustannuksiltaan edullisempaa kuin vanhainkotihoito. Nykyiseen toimintaan verrattuna tulevan toiminnan kustannukset tulevat vähenemään tämän rakennemuutoksen myötä.

Aikataulu

Rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain yksi rakennus kerrallaan. Havulan rakentaminen on suunniteltu ajoittuvan vuosille 2022-2023. Varpulan rakentaminen on suunniteltu vuosille 2024-2025 ja Iltala vuosille 2026-2027. Ensimmäisenä käynnistettävän Havulan käyttöönoton alustava ajankohta olisi vuonna 2023. Varpula valmistuisi kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2025 ja Iltala 2027. Perusparannusten aikana väistötilana hyödynnetään Koivula-rakennusta. 

Koukkuniemen rakennusten perusparannuksien toteuttaminen edellyttää poikkeamisluvan hakemista Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Tämä pohjautuu lakiin kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta (548/2016, muutettu viimeksi lailla 1326/2018). Laki on määräaikainen ja se on voimassa 31.12.2022 saakka.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi Koukkuniemen Havulan, Varpulan ja Iltalan tarveselvitys.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mari Patronen, Anne-Mari Ahonen, Anniina Tirronen, Marjut Lindell, Riitta H. Nieminen, Virpi Ekholm, Auli Heinävä, Arto Huovila, Niko Suoniemi, Jyrki Miettinen, Anu Rajala, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Tero Keisu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat