Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

§ 96 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 25 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 15.05.2020
§ 26 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 19.05.2020
§ 27 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 20.05.2020
§ 28 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 29.05.2020
§ 29 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 04.06.2020
§ 30 ARA-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa käytettävät varallisuuden enimmäisrajat, 05.06.2020
§ 31 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 08.06.2020
§ 32 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 12.06.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 428 Tampereen kaupungin ja Tredu Kiinteistöt Oy:n Koivistontie 31:ssä sijaitsevia rakennuksia koskeva lisävuokrasopimus, 02.06.2020
§ 387 Omakotitontin 837-327-7729-4 vuokraaminen, 13.05.2020
§ 388 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-967-2-7, 13.05.2020
§ 389 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-015-5015-4 ja -5 , 13.05.2020
§ 390 Tilojen vuokraaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä avopalveluiden käyttöön osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere, 19.05.2020
§ 391 Omakotitontin 837-327-7729-1 varausajan jatkaminen, 19.05.2020
§ 392 Tilojen vuokraaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Santalahdentie 10, Tampere, 19.05.2020
§ 395 Asunto-osakeyhtiö Rova-Ahkio -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti, 19.05.2020
§ 396 Tontin vuokrasopimuksen purkaminen (salainen, JulkL. 24 § 23), 26.05.2020
§ 397 Tontin V-73-24 (837-105-73-24) vuoden 2020 tontinvuokran maksujärjestelyt, 26.05.2020
§ 398 Tilojen vuokraaminen Tredu-kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Hepolamminkatu 10, Tampere opetuspalveluiden käyttöön, 26.05.2020
§ 399 Omakotitontin 837-327-7732-8 myyminen, 26.05.2020
§ 400 Omakotitontin 837-327-7732-9 myyminen, 26.05.2020
§ 401 Omakotitontin 837-327-7738-2 myyminen, 26.05.2020
§ 402 Omakotitontin 837-327-7730-2 vuokraaminen, 26.05.2020
§ 403 As. Oy Kullervonkatu 8- nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeiden myynti, 26.05.2020
§ 405 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-312-5354-9, 26.05.2020
§ 407 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-1 ja -2, 26.05.2020
§ 409 Tilojen vuokraaminen Tredu-Kiinteistöt Oy:ltä osoitteessa Pallotie 5, Ylöjärvi, 26.05.2020
§ 416 Omakotitontin 837-37-5724-5 varausajan jatkaminen, 27.05.2020
§ 417 Asuntotontin 837-78-7318-1 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 27.05.2020
§ 420 Omakotitontin 837-327-7729-5 vuokraaminen, 28.05.2020
§ 421 Omakotitontin 837-327-7730-5 vuokraaminen, 28.05.2020
§ 422 Tontin Multisilta-6501-1 (837-325-6501-1) vuokrasopimuksen muuttaminen, 02.06.2020
§ 423 Lämpöjohtorasitteen poistaminen Pirkkalan kunnassa kiinteistöllä 604-410-3-150 , 02.06.2020
§ 424 Tontin vuokra-ajan jatkaminen (salainen, JulkL. 24 § 31), 02.06.2020
§ 425 Asuntotontin 837-78-7318-3 (Hervantajärvi) vuokraaminen, 02.06.2020
§ 426 Omakotitontin 837-327-7733-9 varaaminen, 02.06.2020
§ 427 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-264-7925-4 ja yleisiä alueita, 02.06.2020
§ 429 Omakotitontin 837-37-5724-2 vuokraaminen, 02.06.2020
§ 430 Määräaikainen vapautus maanvuokrien maksuvelvollisuudesta , 04.06.2020
§ 432 Toimitilan vuokraaminen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varmalta Työllisyys- ja kasvupalveluiden käyttöön, 08.06.2020
§ 433 Vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, 08.06.2020
§ 435 Tontin 837-90-8168-2 sopimussakon kohtuullistaminen, 09.06.2020
§ 436 Omakotitontin 837-327-7732-10 myyminen, 09.06.2020
§ 437 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-060-5867-1,-5864-12 ja yleisiä alueita, 11.06.2020
§ 438 AH-tontin 837-78-7318-5 vuokraaminen eräille yhtiöille , 11.06.2020
§ 439 LPA-tontin 837-78-7318-6 vuokraaminen eräille yhtiöille , 11.06.2020
§ 440 Asuntotontin 837-237-3865-1 varaaminen NCC Suomi Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 11.06.2020
§ 441 Evergreen Farm Oy:n hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 442 Chainalytics Oy yrityksen hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 443 Hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 444 Hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 446 DC ONE OY yrityksen hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 447 Hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 448 H-Plus Oy yrityksen hakemukset määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 11.06.2020
§ 449 PR-Building yrityksen hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 12.06.2020
§ 450 Puistokoulun Varsanpuiston yksikön vuokrasopimuksen hyväksyminen, 12.06.2020
§ 451 Hakemus määräaikaisesta vuokravapautuksesta koskien KH:n päätöstä 6.4.2020, 12.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat