Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 17.6.2020

§ 75 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus §76 saakka strategiacontroller Tuomas Huhtalalle sekä suunnittelupäällikkö Sisko Hiltuselle, §77 saakka kiinteistöpäällikkö Jussi Kuoppalalle, §78 saakka rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppiselle ja §79 saakka hankeinsinööri Petri Saariselle.

Kokouskäsittely

Pablo Gonzalez Torres saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat