Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 1.9.2021

§ 142 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Perehdys lautakunnan tehtäväalueeseen (Virpi Ekholm)  

- Toimielimen tehtävät ja ratkaisuvalta (Riikka Viitaniemi)

- Talousarvion valmistelutilanne (Teppo Rantanen)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lakimies Riikka Viitaniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pablo Gonzalez Torres poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Varajäsenet Jani Henttinen, Riina-Eveliina Eskelinen, Arseniy Lobanovskiy, Monica Mjema, Janne Aaltonen ja Maria Vuoristo poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)