Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 1.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 147 Asunto- ja kiinteistölautakunnan tiedotusvastaavan nimeäminen toimikaudeksi 2021 - 2023 

TRE:4965/00.04.01/2021

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielimen tiedotusvastaavalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Asunto- ja kiinteistölautakunnan tiedotusvastaavaksi toimikaudeksi 2021 - 2023 nimetään viestintäpäällikkö Raija Lindell.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Raija Lindell, luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)