Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 1.9.2021

§ 152 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 48 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Pappilanpuisto, 11.08.2021
§ 49 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 13.08.2021
§ 50 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kaukaharjukeskuksen palvelukoti, 20.08.2021
§ 51 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 20.08.2021
§ 52 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 26.08.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 436 Vahingonkorvausvaatimus koskien tonttia 837-043-8139-0010, 11.08.2021
§ 434 Pysäköintitontin 837-320-6034-16 vuokrasopimuksen jatkaminen, 10.08.2021
§ 443 Yritystontin 837-125-584-3 vuokrasuhteen uusiminen, 18.08.2021
§ 444 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-243-3807-14, -9 ja -11, 18.08.2021
§ 448 Luovutusehtojen vahvistaminen pysäköintitontille 837-65-7161-3 ja tontin vuokraaminen , 18.08.2021
§ 449 Maanomistajan suostumuksen antaminen Petalo Oy:lle alueen edelleen vuokraamiseen tontilta 837-15-5016-2, 18.08.2021
§ 451 Luovutusehtojen vahvistaminen Hervantajärven tonteille sekä eräille Ojalan tonteille, 25.08.2021
§ 456 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tontin 837-107-122-91 vuokrasuhteen uusimista koskevassa asiassa, 25.08.2021
§ 457 Muutos päätökseen tontin 837-301-760-5 vuokrasuhteen uusimisesta, 25.08.2021
§ 461 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen , 30.08.2021
§ 462 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-037-5728-1-4, 30.08.2021
§ 463 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen , 30.08.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)