Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 1.9.2021

Lataa  Kuuntele 

§ 144 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksissa kaudella 2021 - 2023  

TRE:4966/00.00.03/2021

Valmistelijan yhteystiedot

hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

hallintosihteeri Hanna Sandström, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 126 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksissa kaudella 2021 - 2023 kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)