Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

§ 56 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Tonttihakujen ohjelmointi (Heli Toukoniemi)

- Asunto- ja maapolitiikan periaatteet (Virpi Ekholm)

- Toiminnan ja talouden lähtökohdat vuodelle 2022 (Virpi Ekholm)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Pablo Gonzalez Torres saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Lakimies Patricia Nikko ja maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa ja he poistuivat asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)