Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

§ 83 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 21 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 19.03.2021
§ 22 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 26.03.2021
§ 23 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 30.03.2021
§ 24 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 09.04.2021
§ 25 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 16.04.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 105 Hiedanrannan vuokrasopimuksen hyväksyminen, 19.04.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 72 Tontin 837-107-121-83 (Pyynikinrinne) vuokrasuhteen uusiminen, 31.03.2021
§ 73 Tontin 837-264-7923-5 vuokraaminen, 06.04.2021
§ 79 Tontin 837-107-118-66 (Pyynikinrinne) vuokrasuhteen uusiminen, 16.04.2021
§ 80 Tontin 837-109-969-1 vuokraaminen, 16.04.2021
§ 81 Tontin 837-109-1146-1 (Herrainmäki) vuokraaminen, 16.04.2021
§ 82 Tontin 837-109-1147-2 (Herrainmäki) vuokraaminen, 16.04.2021
§ 83 Asuntotontin 837-36-7502-26 (Olkahinen) varaaminen Rakennusliike Vahva Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 16.04.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 179 Option käyttö - jäätelönmyyntitoiminnan hankinta, 15.03.2021
§ 200 Iidesjärven linnustoselvityksen 2021-2022 hankinta, 29.03.2021
§ 201 Iidesjärven hoitokalastuksen 2021-2022 hankinta , 29.03.2021
§ 178 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-1 ja -2, 15.03.2021
§ 180 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-132-877-1 ja -2, 15.03.2021
§ 181 LPA-tontin 837-78-7320-6 vuokraaminen eräille yhtiöille , 15.03.2021
§ 182 AH-tontin 837-78-7320-5 vuokraaminen eräille yhtiöille , 15.03.2021
§ 184 Alueen tilasta 837-592-1-27-V0005 vuokraaminen Kiinteistö Oy Tampereen Vihisenpuistolle, 15.03.2021
§ 187 Asuntotonttien 837-78-7323-3 ja 4 vuokraaminen, 29.03.2021
§ 189 Omakotitontin 837-78-7327-2 vuokraaminen, 29.03.2021
§ 190 Mustavuori Oy:n maanvuokrasopimuksen muutos, 29.03.2021
§ 191 Telia Towers Finland Oy:lle vuokratun alueen 837-228-9903-0-V0001 sopimuksen jatkaminen, 29.03.2021
§ 192 Määräalan myyminen tilasta 837-609-1-226, 29.03.2021
§ 193 Omakotitontin 837-327-7736-2 vuokraaminen, 29.03.2021
§ 194 Määräalojen myyminen Kiinteistö Oy F-Medi:lle, 29.03.2021
§ 196 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-420-18-20,-5 ja yleisiä alueita 109, 29.03.2021
§ 197 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen 837-126-9907-0-V0001, Jokipohja vuokrasopimuksen muuttaminen, 29.03.2021
§ 199 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen 837-584-1-101-V0001, Karkonmäki vuokrasopimuksen muuttaminen, 29.03.2021
§ 202 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-264-7926-6 ja 837-263-2500-29, 31.03.2021
§ 203 Tontin 837-243-3806-1 vuokrasopimuksen purkaminen , 31.03.2021
§ 207 Pysäköintitontin 837-243-3806-1 vuokraaminen eräille yhtiöille, 31.03.2021
§ 209 Telia Towers Finland Oy:lle vuokratun alueen 837-584-7-0-V0001 sopimuksen jatkaminen, 31.03.2021
§ 210 Telia Towers Finland Oy:lle vuokratun alueen 837-587-1-15-V0001 sopimuksen jatkaminen, 31.03.2021
§ 211 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen tilasta Kunnantalo 837-509-15-0 sopimuksen jatkaminen, 31.03.2021
§ 214 Omakotitontin 837-327-7704-1 vuokraaminen, 06.04.2021
§ 215 Omakotitontin 837-78-7327-3 vuokraaminen, 06.04.2021
§ 216 Asuntotontin 837-312-5397-11 (Koivistonkylä) vuokraaminen, 06.04.2021
§ 218 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 16.04.2021
§ 220 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 08.04.2021
§ 221 Asuntotontin 837-264-7925-1 (Niemenranta) varausajan jatkaminen, 08.04.2021
§ 222 LPA-tontin 837-129-842-15 vuokraaminen eräille yhtiöille, 08.04.2021
§ 224 Koivurinne-nimisen tilan 837-585-4-160 ostaminen, 08.04.2021
§ 225 Ajolangan sijoittamissopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-107-124-1, 08.04.2021
§ 226 Tontin 837-37-5728-2 vuokraaminen eräille yhtiöille, 12.04.2021
§ 233 Asuntotontin 837-264-7923-2 (Niemenranta) vuokraaminen, 12.04.2021
§ 244 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvän luovutuskirjan hyväksyminen, 12.04.2021
§ 245 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvän luovutuskirjan hyväksyminen, 12.04.2021
§ 247 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 8585 toteuttamiseen liittyvän vaihtokirjan hyväksyminen, 12.04.2021
§ 251 Haukiluomassa sijaitsevan omakotitontin maanvuokrasopimuksen purkaminen, 12.04.2021
§ 253 Valtuutuksen antaminen AlfaKuntoutus Hervanta Oy:lle Väkipyöränkatu 11 sijaitsevan tukiasumisyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseksi, 14.04.2021
§ 256 Tontin 837-37-5720-2 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 14.04.2021
§ 257 Vuokra-alueen 837-111-9901-0000-V0002 sopimuksen uusiminen, 14.04.2021
§ 262 Asuntotontin 837-327-7693-1(Vuores) varaaminen Santamäki Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 16.04.2021
§ 263 Tampereen Saunasäätiön vuokrasopimuksen jatkaminen Takaniemi RN:o 1:54, 16.04.2021
§ 264 Asuntotontin 837-327-7733-13 (Vuores) varaaminen Rakennusliike Markku Haataja Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun, 16.04.2021
§ 266 Asuntotontin 837-129-842-14 varausajan jatkaminen, 16.04.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)