Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 21.4.2021

§ 60 Oikaisuvaatimus kiinteistöjohtajan päätökseen koskien tontin vuokrasopimuksen purkamista (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 23-kohta