Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

§ 31 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

- Yhteenveto syksyn 2019 pientalotonttien hakijoille tehdyn kyselyn tuloksista ja suosituimmista tonteista (kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm)

- Elyn päätökset luonnonsuojelualueiden perustamisesta: Hevoshaka, Pikkuhaka ja Hupakonojanpuisto (kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm)

- Koronaepidemian vaikutukset asunto- ja kiinteistölautakunnan tehtäväalueeseen (kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm)

 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)