Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.3.2020

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 8 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 20.02.2020
§ 9 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 21.02.2020
§ 10 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 25.02.2020
§ 11 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 25.02.2020
§ 12 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Tampereen Kotilinnasäätiö sr, 09.03.2020
§ 13 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kontu/Satamakatu, 12.03.2020
§ 14 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 16.03.2020

Kiinteistöjohtaja
§ 252 Hyhkyn koulun vuokrattavien väistötilojen hankinta Hyhkyn urheilukentälle, 27.02.2020
§ 258 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien Kiinteistöasiantuntijapalveluiden hankintaa, 11.03.2020
§ 275 Päätös optiokauden käyttöönotosta koskien Kiinteistönvälityspalvelujen hankintaa, 11.03.2020
§ 280 Tampereen virastotalon perusparannus ja laajennus, arkkitehti- ja pääsuunnittelu, 12.03.2020
§ 225 Tontin 837-131-692-9 vuokra-ajan jatkaminen, 17.02.2020
§ 226 Tontin 837-210-1152-8 vuokra-ajan jatkaminen, 17.02.2020
§ 228 Tontin 837-303-778-6 vuokrasopimuksen purkaminen ja vuokraaminen uudella sopimuksella, 17.02.2020
§ 229 Vuokrasopimuksen purkaminen osoitteesta Tehdaskartanonkatu 24, 17.02.2020
§ 230 Vuokrasopimuksen purkaminen Lielahden tehdasalueelta os. Tehdaskartanonkatu 24, 17.02.2020
§ 231 Tontin 837-123-529-59 vuokra-ajan jatkaminen, 17.02.2020
§ 238 Omakotitontin 837-327-7708-4 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 24.02.2020
§ 239 Telia Finland Oyj:lle vuokratun alueen yleiseltä alueelta 837-128-9901-0 sopimuksen jatkaminen, 24.02.2020
§ 240 Tontin 837-121-350-22 vuokra-ajan jatkaminen, 24.02.2020
§ 241 Tontin 837-330-6136-6 sopimuksen muuttaminen, 25.02.2020
§ 242 Tontin 837-330-6140-4 sopimuksen muuttaminen, 25.02.2020
§ 243 Tontin 837-330-6140-2 sopimuksen muuttaminen, 25.02.2020
§ 244 Tontin 837-121-346-3 vuokra-ajan jatkaminen, 25.02.2020
§ 245 Telia Finland Oyj:lle vuokratun alueen tilasta 837-585-5-77 sopimuksen jatkaminen, 25.02.2020
§ 246 Sopimuksen jatkaminen SPL-Tampere ry:lle tilasta Vilunen RN:o 5:77 , 25.02.2020
§ 248 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin maanvuokrasopimuksen purkaminen, 25.02.2020
§ 249 Yritystontin 837-75-6219-25 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 26.02.2020
§ 250 Päätöksen purkaminen koskien asuntotontin 837-224-7428-3 (Haukiluoma) vuokraamista, 27.02.2020
§ 251 Päiväkodin piha-alueen vuokraaminen tontilta 837-301-930-1 , 27.02.2020
§ 253 Tontin 837-123-534-66 vuokra-ajan jatkaminen, 27.02.2020
§ 257 Omakotitontin 837-327-7713-1 rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 260 Muutos päätökseen koskien asuntotontin 837-327-7690-1 (Vuores) vuokraamista, 11.03.2020
§ 261 Tontin 837-312-5370-2 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 262 Tontin 837-312-5360-2 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 263 Tontin 837-303-752-15 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 264 Tontin 837-233-3016-4 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 265 Tontin 837-233-3010-6 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 266 Tontin 837-130-950-5 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 267 Tontin 837-126-645-4 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 268 Tontin 837-126-608-177 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 269 Tontin 837-126-608-174 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 270 837-126-597-47 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 271 Tontin 837-126-595-16 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 272 Tontin 837-9-4961-7 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 273 Tontin 837-123-545-1 vuokra-ajan jatkaminen, 11.03.2020
§ 274 Asuntotonttien 837-327-7691-1 ja 7692-1 (Vuores) vuokraaminen, 11.03.2020
§ 277 Omakotitontin 837-37-5601-36 myyminen, 11.03.2020
§ 279 YH Kodit Oy:ltä (Y-tunnus 0151507-3) vuokratun osoitteessa F E Sillanpäänkatu 2 sijaitsevan huoneiston irtisanominen, 11.03.2020
§ 281 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-327-7641-2-7, 18.03.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)