Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 8.9.2021

§ 156 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Merkitään tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

- Strategian valmistelutilanne (Tuomas Huhtala)

- Lautakuntakummien nimeäminen

Kokouskäsittely

Strategiacontroller Tuomas Huhtala oli asiantuntijana läsnä kokouksessa ja poistui ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)