Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 8.9.2021

§ 171 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 53 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 03.09.2021

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 238 Tampereen seudun ammattiopiston varastotilan vuokrasopimuksen hyväksyminen, 30.08.2021
§ 241 Tampereen seudun ammattiopiston ja Puolustusvoimien välisen vuokrasopimuksen hyväksyminen, 30.08.2021
§ 246 Tampereen seudun ammattiopiston ja Hemfosa Finland Holding 7 Oy:n välisen vuokrasopimuksen hyväksyminen, 01.09.2021

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 133 Liikerakennustontin 837-108-808-3 vuokraus, 03.09.2021

Kiinteistöjohtaja
§ 470 Kiinteistö Oy Tampereen Hansalle vuokratun tontin 837-65-7211-2 vuokrasopimuksen osittainen purkaminen, 01.09.2021
§ 472 Omakotitontin 837-78-7327-4 varaaminen, 01.09.2021
§ 473 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen , 01.09.2021
§ 474 Vuores Palvelu Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen , 01.09.2021
§ 475 Määräalan myyminen tilasta 837-703-1-142, 01.09.2021
§ 478 Määräalan myyminen tilasta 837-705-1-146, 02.09.2021
§ 479 Määräalan myyminen tilasta 837-584-7-0, 02.09.2021
§ 480 LPA-tontin 837-108-808-12 vuokraaminen Kiinteistö Oy Tampereen Tikkutehtaan Kipinälle , 02.09.2021
§ 481 Määräalan myynti tilasta 980-407-1-61, 03.09.2021
§ 483 Elisa Oyj:lle vuokratun alueen 837-225-9903-0-V0002, Lamminpää vuokrasopimuksen muuttaminen, 03.09.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)