Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

§ 58 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Toiminnan ja talouden suunnittelu 2021 / Tuomas Huhtala
  • Lukion opetussuunnitelmaprosessin tilannekatsaus / Jorma Suonio
  • Yhteishakutilanne / Jorma Suonio
  • Tredun ajankohtaiset asiat / Outi Kallioinen

Kokouskäsittely
Tuomas Huhtala oli läsnä toiminnan ja talouden suunnittelu 2021 asian ajan.

Petri Rajala ja Kirsti Viljanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)