Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisten asioiden ottaminen käsiteltäväksi
Johtaja Teppo Rantanen lisää kokouksessa § 110 Sorakuorma-auton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon ja § 111 Valmistavan teollisuuden EDIH-valmistelun yhteistyö sopimuksen hyväksyminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen. Elinvoima- ja osaamislautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisälistalla olevat asiat käsiteltäviksi.

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen
Puheenjohtajan esityksestä käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että lisälistan § 69 käsitellään pykälän 63 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)