Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

§ 69 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 110 Sorakuorma-auton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon , 09.06.2020
§ 111 Valmistavan teollisuuden EDIH-valmistelun yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja vastuuhenkilöiden nimeäminen, 09.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen ja Juho Ojares poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)