Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

§ 66 Oikaisuvaatimus yksinyrittäjän korona-avustus päätöksestä § 14 (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 20-kohta