Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

Lataa  Kuuntele 

§ 63 Startup -talon remontoinnin ja operoinnin tilannekatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3612/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Antikainen Timo, Elinkeinojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sopivaksi vaihtoehdoksi startup -talolle valikoitui sijaintinsa ja tilojen kannalta Tredu-Kiinteistöt Oy:n omistama Åkerlundinkatu 8:n talo, jonka käytöstä Tredu luopui kesällä 2019. Tampereen kaupunki/Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka (Kitia) on vuokrannut talon Tredu -Kiinteistöt Oy:ltä.

Tampereen kaupunki teetti tilojen remontointisuunnitelman Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy:llä, joka on vastannut Åkerlundinkadun talon suunnittelusta jo Tredun toimintakauden aikana. Remontointihankkeessa muutetaan kolme opetuskeittiötä toimistokäyttöön sopivaksi avotilaksi ja samalla uusitaan talon elinkaarensa lopussa oleva ilmanvaihtojärjestelmä uutta käyttöä vastaavaksi.

Kaupungin Tilapalvelut Oy on kilpailuttanut Tredu-kiinteistöt Oy:n toimeksiantamana remontille toteuttajan. Remontin kokonaiskustannuksista, 1.300.000 € noin puolet jyvitetään kaupungin maksamaan pääomavuokraan jäljellä olevalle vuokra-ajalle. Remontointi käynnistyi 27.4. ja valmistumisajankohdaksi urakoitsija on arvioinut 30.9.2020.

Kitian ja Tredu -Kiinteistöt Oy:n välinen vuokrasopimus talosta on voimassa vuoden 2032 loppuun saakka. Kiinteistön arvonlisäveroton pääomavuokra tulee remontin jälkeen olemaan noin 500.000 € vuodessa. Talon kunnossa- ja ylläpitovuokra on ollut Tredun koulutuskäytössä noin 300.000 € vuodessa. Sama summa on arvioitu tarvittavaksi myös talon startup -toiminnassa.

Helmikuussa 2020 Elinkeinopalvelut käynnisti käyttöoikeussopimuskilpailutuksen startup -talon palveluntuottajan valitsemiseksi. Kilpailutus toteutettiin neuvottelumenettelyllä ja lopulliset tarjoukset saatiin kolmelta yritykseltä 7.5. Käyttöoikeussopimuksen hankintapäätös tehtiin 27.5.2020. Valitun palveluntuottajan kanssa tehdään sopimus kesäkuussa päätöksen saadessa lainvoimaisuuden.

Palveluntuottaja saa edelleen vuokrattavakseen noin 50% talon tiloista. Palveluntuottaja ei maksa kaupungille korvausta sopimuksesta, mutta palveluntuottaja tarjoaa tarvittavat henkilöresurssit ja palvelut kiinteistön isännöintiin, tilojen vuokramyyntiin ja tila- ja toimistopalveluiden toteuttamiseen. Loput talon tiloista jäävät kaupungin yksiköiden: Elinkeinopalveluiden, Työllisyys- ja kasvupalveluiden sekä Tredun hallintaan ja Kitian edelleen vuokrattaviksi (erityisesti ravintola, kylmiöt ja arkisto).

Vuosittaisesta pääomavuokran- ja ylläpitokustannusten jakamisesta Elinvoima- ja kilpailukykypalvelualueen sisällä on sovittu seuraavaa: Kokonaiskustannuksista n. 800.000 € (Alv 0%) vuodessa (pääoma- ja ylläpitovastike), noin 650.000 € jää palveluyksiköiden Elinkeinopalvelut, Tykas sekä Tredun kustannettavaksi. Kitian vuosittaiseksi osuudeksi jää 150.000 €.

Tarkemmasta jaosta sovitaan yksiköiden kesken 2021 budjettivalmistelun yhteydessä. Palveluyksiköt varautuvat esittämään vuokrakustannukset vuoden 2021 ja sitä seuraavien vuosien talousarvioissaan.

Kuluvana vuonna Kitia maksaa talon kaikki kustannukset 31.8. saakka. Loppuvuoden 1.9 -31.12 vuokrakustannuksista Kitia maksaa 50.000 euroa ja Elinkeinopalvelut noin 217.000 euroa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Startup -talon remontoinnin ja operoinnin tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jussi Kuortti

Kokouskäsittely

Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen, koska hän on hallituksen puheenjohtaja. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 mom 5) kohdan perusteella ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päivi Söderström ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Timo Antikainen, Virpi Ekholm, Outi Kallioinen, Regina Saari, Irene Impiö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)