Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.6.2020

§ 62 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 92 Opiskelijakuvauksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon , 28.05.2020
§ 87 Taget-projektin toteutusajan jatkaminen Tredussa, 20.05.2020
§ 93 6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin yhteistyösopimuksen jatkamisen hyväksyminen, 28.05.2020
§ 94 Tredu Serviisin päälliköiden ja hallintopalvelujohtajan varahenkilöt, 29.05.2020
§ 95 6AIKA: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -projektin toteuttamisajan jatkaminen Tredussa, 29.05.2020
§ 97 Taidot elämään -hankkeen yhteistyösopimuksen hyväksyminen, 01.06.2020

Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 72 6Aika Osaamo -projektin toteuttaminen, 29.05.2020

Kehitysjohtaja, ammatillinen koulutus
§ 11 Avaimet Intiaan -projektin projektiorganisaation muutos, 01.06.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)