Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

§ 73 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksissa kaudella 01.06.2019 - 31.05.2021 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Pauliina Aittala, puh. 040 801 6119, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Aino Jokinen, puh. 040 801 6103, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksissa kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioiselle, lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suoniolle, työllisyysjohtaja Regina Saarelle ja elinkeinojohtaja Timo Antikaiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Petri Rajala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)