Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

§ 70 Läsnäolo- ja puheoikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Tässä kokouksessa ei myönnetty läsnäolo- ja puheoikeuksia.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)