Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

§ 85 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 10 Yhteistyösopimus yrittäjyysmentorointi -pilotin toteuttamiseksi 2019-2020 Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa, 29.05.2019
§ 11 Tieto- ja neuvontapiste Tori Tampere- hankkeen toteuttaminen Työllisyyspalveluissa, 04.06.2019

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 35 Muutos Tampereen aikuislukion opetussuunnitelmaan 2016, 21.05.2019
§ 37 Sammon keskuslukio vastuullisesti Eurooppaan -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 24.05.2019
§ 38 Halu 2025 -projektin toteuttaminen ja sopimuksen hyväksyminen, 26.05.2019

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 112 Työnohjaus- ja fasiliteettipalvelujen hankinta sidosyksikköhankintana Tampereen Sarka Oy:ltä, 03.06.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)