Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 12.6.2019

§ 82 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 84 Älykkään fyysisen ja virtuaalisen oppimisympäristön kehittäminen käyttöoikeussopimuksella, 22.05.2019
§ 92 Data-analyysityökalun esiselvityksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 24.05.2019
§ 106 Älyviherseinien pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 06.06.2019
§ 77 Kuvallinen metsäsanasto maahanmuuttajaopiskelijoille -projektin toteuttaminen, 20.05.2019
§ 79 Tredun opiskelijoiden osallistuminen Taitaja 2019 -finaaliin, 20.05.2019
§ 93 Karuselli-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 27.05.2019
§ 97 MUKAAN-hankkeen aiesopimuksen hyväksyminen, 29.05.2019
§ 98 TSAU-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 29.05.2019
§ 107 Venäjä-verkosto 2019-2020 -projektin käynnistäminen, 06.06.2019
§ 108 HANAKO KAIZEN: kohti laatua pienin askelin -projektin käynnistäminen, 06.06.2019

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 12 Metsäkoneen telojen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon , 24.05.2019

Koulutusjohtaja, Pyynikin kampus
§ 1 Opetuksessa tarvittavien kalojen ja kalatuotteiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon , 29.05.2019

Kokouskäsittely

Raimo Kouhia, Leo Lähde, Minna Löytty-Rissanen, Juho Ojares ja Kirsti Turkia poistuivat kokouksesta päätöksen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)