Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Työllisyyspalvelujen kehitysohjelmaan liittyvät kumppanuudet ja toimintamallit/ Regina Saari
  • Päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja päihteiden käyttöön puuttuminen toisen asteen koulutuksessa / Marja Nurmi-Vuorinen
  • Tredun talouskatsaus / Outi Kallioinen
  • Koivistontien suunnitelma / Outi Kallioinen
  • Nokia tarveselvitys / Outi Kallioinen
  • Tiedoksi: Elinvoima- ja osaamislautakunnan maaliskuun kokous 27.3 pidetään TITRY ry:n tiloissa

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Manar Dahan ja Petri Rajala saapuivat kokoukseen.

Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen Koivistontien suunnitelman ja Nokian tarveselvityksen asioiden käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa. Hanna Kallio-Kokko, Petri Rajala, Inna Rokosa ja Regina Saari poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Puheenjohtaja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.