Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 19 Elinvoima- ja osaamislautakunnan selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä (yhteistoiminta-alueen asia)  

TRE:713/00.05.01/2019

Valmistelija

  • Mäkelä Sarita, Kehitysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Sarita Mäkelä, puh. 040 806 4958, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi  

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan lautakunnat vastaavat tehtäväalueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Lautakunnat raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessaan annettava selonteko, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, että lakeja, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Palveluryhmittäin laaditut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvaukset sekä selonteot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ovat liitteinä.

Kokonaisarviona lautakunta lausuu, että sen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Annetaan liitteenä olevat selonteot ja kuvaukset sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jussi Kuortti palasi kokoukseen.

Tiedoksi

Regina Saari, Outi Kallioinen, Jorma Suonio, Iina Ojala, Piritta Haapahuhta, sisäinen tarkastus