Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 27 Kaupungin rahoitusosuuden myöntäminen Tampereen Aikuiskoulutussäätiön KIITO-hankkeeseen 

TRE:1067/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4962, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

KIITO-hankkeen tavoitteena on luoda työssä kotoutumisen malli, jossa edistetään maahanmuuttajan nopeampaa työllistymistä ja tuetaan hänen kotoutumistaan. Hankkeessa kartoitetaan osallistujien ammatillista osaamista työvoimaa vaativille aloille. Oppimisympäristöinä toimivat työpaikat ja työpajat.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016 - 31.8.2019 ja sen päätoteuttaja on Tampereen Aikuiskoulutussäätiö ja osatoteuttajat Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Siltavalmennusyhdistys ry. Hankkeen kustannusarvio on 1 083 770 euroa, josta ESR-rahoitus osuus on 75 %.

Tampereen kaupunki on rahoittanut hanketta osaltaan hankkeen alusta lähtien osaamis- ja elinkeinolautakunnan ja elinvoima- ja osaamislautakunnan päätöksillä.

Kaupungin rahoitusosuus KIITO-hankkeen viimeiselle toimintavuodelle on enintään 36 196 euroa. Rahoitukseen on varauduttu työllisyyspalveluiden budjetissa.

Raportti hankkeen tähänastisesta toteutumisesta on liitteenä. Hankkeessa on vuoden 2018 loppuun mennessä kartoitettu 99 maahanmuuttajan ammatillinen osaaminen. Työnantajakumppaneita on ollut yhteensä 40.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tampereen Aikuiskoulutussäätiön KIITO–hankkeelle myönnetään vuoden 2019 kaupungin rahoituksena enintään 36 196 euroa.

Rahoitusosuus maksetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen työllisyydenhoidon palveluryhmän avustusmäärärahasta, kustannuspaikka 154810, sisäinen tilaus 25260 laskua vastaan.

Merkitään tiedoksi KIITO-hankkeen raportti vuoden 2018 toiminnasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ene Härkönen/Tampereen Aikuiskoulutussäätiö, Antti Mäkinen, Regina Saari, Tuula Mikkonen, Piritta Haapahuhta, Annina Nääppä