Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 26 Nuorisotakuuavustusten myöntäminen vuodelle 2019 

TRE:7482/12.05.00/2018

Valmistelija

  • Saari Regina, Työllisyysjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Tommi Eskonen, puh. 050 361 1052, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 nuorisotakuuavustukset olivat haettavina 19.11.-31.12.2018. Hakemuksia vastaanotettiin yhteensä 11 kymmeneltä eri yhteisöltä. Haettujen avustusten yhteissumma oli 325 590 euroa. Nuorisotakuuavustushaku järjestettiin nyt ensimmäisen kerran.

Tampereen kaupungin nuorisotakuuavustusta voidaan myöntää toimintaan, joka edistää koulutuksen tai työvoiman ulkopuolella olevien tamperelaisten nuorten työllisyyttä ja ammattitaitoa sekä vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Avustettavan toiminnan tulee olla Tampereen strategian 2030 mukaista.

Avustus voi toimia hankkeiden siemenrahoituksena tai perusrahoituksena uusien nuorisotakuuta toteuttavien palvelujen kehittämiseen ja pilotointiin. Nuorisotakuuavustuksia myönnetään ensisijaisesti kolmannen sektorin hankkeisiin. Toiminta tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen nuorten palveluiden ja Nuorten talo Ohjaamon kanssa.

Nuorisotakuuavustusta esitetään myönnettäväksi seitsemälle yhteisölle yhteensä 208 590 euroa. Avustukset kohdennetaan esitetyistä toiminnoista niihin, jotka parhaiten täydentävät olemassa olevia nuorten palveluja. Liitteessä on kooste haetuista avustuksista ja esitetyistä avustussummista.

Avustettavilla toiminnoilla on mahdollista tavoittaa yhteensä useita satoja nuoria vuoden 2019 aikana. Valtaosa avustettavista toiminnoista tarjoaa palvelua noin 10-30 nuorelle vuoden 2019 aikana. Samalla yhteisöt kehittävät ja pilotoivat uusia toimintamalleja. Avustuksen saajilta edellytetään raportointia toiminnan ja sen tavoitteiden toteutumisesta.

Nuorisotakuuavustusten valmistelussa ja maksamisessa noudatetaan Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleisiä periaatteita. Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.

Tampereen kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun päätös on lainvoimainen ja avustuksen saaja on toimittanut kaupungin avustustoiminnan yleisissä periaatteissa määritellyt edellistä toimikautta koskevat tilinpäätös- ja muut asiakirjat. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida. Avustuksen saajan on raportoiva avustuksella toteutettavasta toiminnasta avustuksen myöntäjän ohjeistamalla tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Myönnetään vuoden 2019 nuorisotakuuavustukset seuraavasti:

  • Tampereen NMKY ry 30 000 euroa
  • Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry 30 000 euroa
  • Sopimusvuori ry 29 590 euroa
  • YAD Youth Against Drugs ry 29 000 euroa
  • Tampereen Kaupunkilähetys ry 30 000 euroa
  • Pirkanmaan Elokuvakeskus ry 30 000 euroa
  • Silta-Valmennusyhdistys ry 30 000 euroa

Nuorisotakuuavustuksina myönnetään yhteensä 208 590 euroa.

Myönnetty avustus voidaan viranhaltijan päätöksellä joko keskeyttää tai avustus peruuttaa, mikäli avustusehtoja rikotaan tai mikäli edellytykset avustuksen saamiselle eivät täyty. Myönnetty avustus on käytettävä vuoden 2019 aikana eikä avustuksen käyttöä ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa.

Avustukset maksetaan työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta 154810, sisäinen tilaus 24984.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustuksensaajat, Regina Saari, Tommi Eskonen, Paula Hurttia, Anita Laine, Antti Mäkinen, Tuula Mikkonen, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta