Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina 18.2.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Johanna Roihuvuo ja Niko Vallenius (varalla Kirsti Viljanen).

Kokouskäsittely

Minna Löytty-Rissanen saapui kokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.