Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 22 Tampereen seudun ammattiopiston strategiset kehittämisohjelmat sekä strategian toteuttamissuunnitelma 2019-2022 (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:7230/00.01.02/2018

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston strateginen ohjelma 2019-2022 hyväksyttiin elinvoima- ja osaamislautakunnassa 14.11.2018 § 120.

Strategisia painopisteitä ohjelmaan valittiin kolme:
1) Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta
2) Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta
3) Kestävä elämäntapa Tredusta.

Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta -strategisen kehittämisohjelman tavoitteena on luoda verkostomainen toimintamalli, jonka avulla vahvistetaan virtuaalisten ja simuloitujen oppimisympäristöjen kehittämistä toimipisteissä sekä uudistetaan ammattien digitalisoitumiseen liittyvän ammatillisen opetuksen kehitystä. Lisäksi laajennetaan robotisaation ja 3D:n hyödyntämistä osaamisaloilla ja oppimisympäristöissä sekä otetaan käyttöön tekoälyä ja data-analytiikkaa koulutuksessa, ohjauksessa ja tiedolla johtamisessa.

Ohjelmaa toteutetaan kolmella eri työpaketilla, joita ovat:
1) Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt Tredussa,
2) Robotiikka ja 3D-tulostus Tredussa ja
3) Tekoäly ja data-analytiikka Tredussa.

Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta -strategisen kehittämisohjelman tavoitteena on, että jokaisen opiskelijan on mahdollisuus valita itselleen sopiva yrittäjyyspolku opintojensa aikana, ja että Tredun opiskelijat perustavat 480 yritystä.

Ohjelmaa toteutetaan viidellä eri työpaketilla, joita ovat:
1) Yrittäjyyteen kannustaminen,
2) Koulutuspalvelut yrittäjyyteen,
3) Henkilöstön kannustaminen yrittäjyysosaajaksi,
4) Tredun yrittäjyyspalvelut ja
5) Mentorointi.

Kestävä elämäntapa Tredusta -strategisen kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää varhaisen puuttumisen toimintamalleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä tukea opiskelijoita kasvussa kohti avointa ja aktiivista maailmankansalaisuutta. Lisäksi tavoitteena on kehittää nivel- ja siirtymävaiheita opinnoissa muun muassa työelämään ja jatko-opintoihin siirryttäessä osana elinikäistä oppimista. Tavoitteena on myös kolmen toimipisteen (Ylöjärven Metsätien, Pirkkalan ja Nokian Kankaantaankadun) sertifiointi Green Campuksiksi ja kestävän toimintakulttuurin luominen koko Treduun.

Ohjelmaa toteutetaan kolmella eri työpaketilla, joita ovat:
1) Opiskelijan tuki,
2) Elinikäinen oppiminen ja
3) Green Campus.

Strategisessa ohjelmassa on keskeisiksi menestystekijöiksi nostettu: työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämävalmiudet, opiskelijakeskeisyys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi sekä yhteistyöverkostot. Näitä keskeisiä menestystekijöitä tuotetaan muun muassa koulutusprosessissa ja erillisohjelmien välityksellä. Erillisohjelmia ovat pedagoginen ohjelma, osaava ja hyvinvoiva Tredu -ohjelma, tuottavuusohjelma ja kv-ohjelma. Strategiakartta kuvaa Tredun strategiakokonaisuutta, joka on liitteenä.

Toteuttamissuunnitelmassa kuvataan strategisen ohjelman keskeiset toteuttamisen vaiheet ja toimintatavat. Suunnitelma sisältää toimenpiteet, mittaristot sekä seurannan ja arvioinnin käytänteet strategisen ohjelman ja kehittämisohjelmien toteuttamiseksi sekä edistymisen ja tuloksellisuuden seuraamiseksi. Toteuttamissuunnitelma ohjaa palvelu- ja vuosisuunnitelman sekä tulosyksiköiden toiminta-/vuosisuunnitelmien laadintaa ja on sisäisen ja ulkoisen strategisen viestinnän väline. Toteuttamissuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Hyväksytään Tampereen seudun ammattiopiston strategiset kehittämisohjelmat ja strategian toteuttamissuunnitelma 2019-2022 perusteluissa esitetyn mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Blom, Tuula Hoivala, Ari Mäkitalo, Anne Nousiainen, Virpi Siiranen, Maija Kirvesoja