Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 21 Tredun 2018 strategiarahoituksella toteutettavien hankkeiden tilannekatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

TRE:1813/02.04.01/2018

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 6.9.2018 § 99 hyväksynyt ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksella rahoitettavat hankkeet, joihin opetus- ja kulttuuriministeriö on 20.6.2018 (OKM/106/521/2018) myöntänyt rahoitusta seuraavasti:

1. Ohjauksen kehittämiseen 700 000 euroa.
2. Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen 96 000 euroa.
3. Teknologia-alan koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen yhdessä työelämän kanssa 400 000 euroa, josta 220 000 euroa Digi-, kone- ja sähköalan osaamiskeskus Pirkanmaalle -hankkeelle, 80 000 euroa Valimoalan työelämälähtöinen toimintamalli ja tulevat osaamistarpeet -hankkeelle ja 100 000 euroa Tulevaisuuden työelämäläheiset koulutuspolut teollisuuden ekosysteemissä -hankkeelle.

Strategiarahoitusta voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti käyttää vuoden 2020 loppuun saakka. Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen myönnettyä rahoitusta voidaan käyttää vuoden 2019 loppuun saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriölle on 30.9.2018 toimitettu ohjeistuksen mukaisesti päivitetyt toteutus- ja taloussuunnitelmat, joiden mukaan kaikissa strategiahankkeissa toteutus on 31.12.2019 saakka.

Kaikki vuoden 2018 strategiarahoitushankkeet on käynnistetty. Päätös strategiarahoituksen myöntämisestä viivästyi niin pitkälle vuotta, että hankkeita ei päästy käynnistämään täysipainoisesti vielä syksyllä 2018. Käytännössä strategiahankkeet ovat käynnistyneet pääasiassa vasta vuoden vaihteessa. Ohjauksen hankkeessa on muun muassa rekrytoitu nuoriso-ohjaajat Kampus-Kohtaamo -toiminnan käynnistämistä varten. Teknologiahankkeissa on tiivistetty perusasteen koulutuksen kanssa tehtävää yhteistyötä, suunniteltu valimoalan työelämässä toteutettavan koulutuksen pilotointia ja yritysyhteistyön käynnistämistä Valimo-Instituutin tiloissa sekä käynnistetty oppilaitosten ja yritysten oppimisympäristöjen ja laitteiden kartoitus. Osaamiskeskuksen osalta odotetaan rahoitusmalliratkaisuja OKM:stä. Vuonna 2019 haasteena on strategiahankkeiden etenemisen varmistaminen suunnitelmien mukaisesti, ja toteutumisen seurantaa on tehtävä säännöllisesti. Liitteenä on tarkempi kuvaus hankkeiden tämän hetken tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Tredun strategiarahoitushankkeiden 2018 tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kehitysjohtaja Tuula Hoivala oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Regina Blom, Tuula Hoivala, Ari Mäkitalo, Anne Nousiainen, Virpi Siiranen, Maija Kirvesoja