Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 7 TASE-projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa ja sopimuksen hyväksyminen, 28.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.