Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 14.12.2021

§ 146 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Ajankohtaiset:

  • Palvelusuunnitelman työpaja klo 15–16.30
  • Tredun ajankohtaiskatsaus / Kallioinen Outi

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Tuomas Huhtala, Laura Heikkilä ja Mia Lumio olivat läsnä kokouksessa Palvelusuunitelma työpajan ajan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päivi Suurhasko saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)